Som medlem i RF tar Västerviks Atletklubb och Västerviks Squash racket club avstånd
från doping. Doping är ur moralisk och etisk synvinkel oacceptabelt. Inget idrottsresultat

är så värdefullt att bruk av dopingpreparat kan försvaras enligt vår mening. Doping är

enligt RF:s stadgar förbjudet. Du som nyttjar denna lokal är skyldig att följa nedanstående

regler:

 

1. Den som vistas i lokalen får ej nyttja dopingmedel eller använda sig av metoder som är

förbjudna enligt § 100 i RF:s stadgar. Inte heller får personen vara någon behjälplig med

doping eller förse någon annan med dopingmedel inom denna lokal.

 

2. Den som är medlem i Västerviks Atletklubb och Västerviks squash racket club är skyldig att

underkasta sig dopingkontroll enligt §101 i RF:s stadgar.

 

3. Den som ej rättar sig efter punkterna 1&2 ovan har förverkat sin rätt att i fortsättningen

vistas och bedriva träning i denna lokal.

 

4. Den som fått sin rätt förverkad enligt punkt 3, har ingen rätt att få betalda avgifter tillbaka.

Kontakta oss

Ditt namn *
Din Epostadress
Meddelande *

 
 
Atletklubben | Vassbäcksvägen 4 | 593 32 Västervik | Tel: 0490-182 77 | Epost: mejl@atletklubben.se