Styrelsen har nu tagit fram ett förslag på nya föreningsstadgar som vi hoppas kunna rösta igenom. https://atletklubben.se/wp-content/uploads/2020/01/Vak-förerningsstadgar-2019-12-03.pdf