Reviderade stadgar!

Styrelsen har nu tagit fram ett förslag på nya föreningsstadgar som vi hoppas kunna rösta igenom. Föreningsstadgar.pdf