Atletklubbens historia

Atletklubbens historia

Västerviks Atletklubb, bildades den 17 december 1947. Klubbens lokaler låg i källaren på gamla idrottshallen vid Bökensved i Västervik. Fram till 1963 var medlemmarna 25-30 st. Under dessa år var den främsta aktiviteten allmän styrketräning och tävlande i tyngdlyftning.

Mellan åren 1964-72 var verksamheten nästan obefintlig, då föreningen höll på att dö ut. 1973 väcktes åter intresset för styrketräning och medlemsantalet ökade från 21 till 45 st. Intresset för styrketräning ökade stadigt under 1970-talet. Mellan åren 1980-90 var antalet medlemmar nästan 300 st.

1990 blev Atletklubben erbjuden att ta över squashhallen vid Karstorps Motionscenter. Den 18/8 1990 hölls ett extra årsmöte och där beslutade man att ta över lokalen. Den 21 september 1990 öppnades Atletklubben i nya fräscha lokaler. Ett 25-tal medlemmar jobbade ideellt under en månad med att iordningställa lokalen. Atletklubben disponerar efter ombyggnaden över ett gym, två squashbanor, cafeteria/shop.

1992 gjordes en tillbyggnad och då införskaffades tolv stycken träningsmaskiner av märket David. 1995 gjordes ytterligare en tillbyggnad på 100 kvadratmeter varav 50 kvadratmeter inreddes till aerobic-/steplokal. Efter övertagandet av squashhallen har medlemsantalet ökat stadigt och låg 1997 på 600 medlemmar!

De senaste åren har maskinparken utökats med ett 15 tal nya styrkemaskiner samt helt nya cyklar och crosstrainers. I den nerlagda aerobics/steplokalen tränas numera benen då merparten av benmaskinerna är placerade där. 2016 togs det sista solariet bort.  Verksamheten är således under konstant utveckling och våra ambitioner kommer inte sänkas under de kommande åren…