INSTRUKTÖR

Instruktioner och konstruktion av träningsprogram är alltid gratis.
Detta gäller nybörjare såväl som “gamla” medlemmar.

REGLER FÖR DEM MELLAN 12-15 ÅR

För att ungdomar mellan 12-15 år ska få träna hos oss måste de ha målsmans underskrift vid köp av något av våra träningskort.

GYM

19-59 ÅR

Medlemskort
*Gymkort 1år
*Gymkort 6 mån
*Gymkort 3 mån
*Gymkort 1 mån
Autogiro Årskort (Mk+Tk) 1 år
Engångsträning ej medlem
*Engångsträning medlem
10-kort
300:-
1870:-
1210:-
770:-
300:-
208:-/mån
80:-
50:-
690:-

*Giltigt medlemskort erfordras

UNDER 19 år över 60 år OCH SJUKPENSIONÄR

Medlemskort
*Gymkort 1år
*Gymkort 6mån
*Gymkort 3mån
*Gymkort 1mån
Autogiro Årskort (Mk+Tk) 1 år
Engångsträning ej medlem
*Engångsträning medlem
10-Kort Junior/senior
(Sjukpensionär betalar 60+ pris mot uppvisande av intyg från Försäkringskassan.)
300:-
1400:-
910:-
580:-
250:-
164:-/mån
60:-
50:-
440:

*Giltigt medlemskort erfordras

SQUASH

ALLA ÅLDRAR

Banhyra (30 min)
Hyra av racket
Hyra av boll
Medlemskort över 19 år
Medlemskort under 19 år
90:-
30:-
6:-
200:-
100:-

ÖVER 19 ÅR

10-kort (30 min)

Squashkort 1 år

Squashkort 6 mån

Squashkort 3 mån

Squashkort 1 mån

740:-

* 2420:-

* 1540:-

* 960:-

* 410:-

Giltigt medlemskort erfordras ej till squashkort

UNDER 19 ÅR/60+ OCH SJUKPENSIONÄR

10-Kort (30 min)
Squashkort 1 år
Squashkort 6 mån
Squashkort 3 mån
Squashkort 1 mån
   550:-
1400:-
910:-
580:-
250:-

*Giltigt medlemskort erfordras ej

**Gym/squash 12 mån Junior
**Gym/squash 12 mån 19-99 år
2530:-
4400:-

** Medlemskort ingår till både VAK & VSRC

10-kort för träning eller squash är icke personliga men är ålders baserat.

Träningskort och squashkort är personliga och är endast giltiga för dig som löser ett sådant.