Som medlem i RF tar Västerviks Atletklubb och Västerviks Squash Racket Club avstånd
från doping. Doping är ur moralisk och etisk synvinkel oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingpreparat kan försvaras enligt vår mening. Doping är enligt RF:s stadgar förbjudet. Du som nyttjar denna lokal är skyldig att följa nedanstående regler:

1. Den som vistas i lokalen får ej nyttja dopingmedel eller använda sig av metoder som är förbjudna enligt § 100 i RF:s stadgar. Inte heller får personen vara någon behjälplig med doping eller förse någon annan med dopingmedel inom denna lokal.

2. Den som är medlem i Västerviks Atletklubb och Västerviks Squash Racket Club är skyldig att underkasta sig dopingkontroll enligt §101 i RF:s stadgar.

3. Den som ej rättar sig efter punkterna 1&2 ovan har förverkat sin rätt att i fortsättningen vistas och bedriva träning i denna lokal.

4. Den som fått sin rätt förverkad enligt punkt 3, har ingen rätt att få betalda avgifter tillbaka.